Rejestracja on-line

rejestracja

REHABILITACJA NFZ:

  • konieczne jest posiadanie skierowania na zabiegi rehabilitacyjne wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (czyli posiadającego umowę z NFZ)
  • na podstawie skierowania do Poradni rehabilitacyjnej zabiegi może Państwu zlecić lekarz z naszej placówki

KONSULTACJA LEKARSKA – SPECJALISTA REHABILITACJI:

  • bezpłatna - w ramach NFZ – konieczne jest posiadanie skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej, które może wystawić lekarz rodzinny (POZ), prosimy zabrać ze sobą także Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – tzw. kartę chipową.
  • prywatna

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA – MGR PRZEMYSŁAW WIDZYK:

  • prywatna
  • czas trwania 30 min

PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszą wizytę prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia (zdjęcie RTG, wynik tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego).

NA WIZYTĘ W NASZYM CENTRUM MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ ZARÓWNO OSOBIŚCIE JAK I TELEFONICZNIE.

tel. (33) 822-41-15
tel. kom. 693-601-454

Opłaty za dokumentację medyczną

  • wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  • maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (dane GUS), a jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji - 0,00007.

  • aktualnie opłata za jedną stronę ksera to 30 gr, a za jedną stronę odpisu 5 zł.

FORMULARZ REJESTRACYJNY