Rejestracja on-line

rejestracja

REHABILITACJA NFZ:

  • konieczne jest posiadanie skierowania na zabiegi rehabilitacyjne wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (czyli posiadającego umowę z NFZ)
  • na podstawie skierowania do Poradni rehabilitacyjnej zabiegi może Państwu zlecić lekarz z naszej placówki

KONSULTACJA LEKARSKA – SPECJALISTA REHABILITACJI:

  • bezpłatna - w ramach NFZ – konieczne jest posiadanie skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej, które może wystawić lekarz rodzinny (POZ), prosimy zabrać ze sobą także Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – tzw. kartę chipową.
  • prywatna

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA – MGR PRZEMYSŁAW WIDZYK:

  • prywatna
  • czas trwania 30 min

PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszą wizytę prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia (zdjęcie RTG, wynik tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego).

NA WIZYTĘ W NASZYM CENTRUM MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ ZARÓWNO OSOBIŚCIE JAK I TELEFONICZNIE.

tel. (33) 822-41-15
tel. kom. 693-601-454

Uzyskanie dokumentacji medycznej

Chęć uzyskania dokumentacji medycznej z zabiegów i konsultacji prywatnych proszę zgłaszać z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Dokumentacja z NFZ jest przygotowywana, jeśli to możliwe, na poczekaniu lub maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.

Opłaty za dokumentację medyczną

  • wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  • maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (dane GUS), a jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji - 0,00007.

  • aktualnie opłata za jedną stronę kserokopii to 30 gr, a za jedną stronę odpisu 5 zł.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wysłanie zgłoszenia poprzez Formularz Rejestracyjny oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu i odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie.

Administratorem danych jest Centrum Widzyk Sp. k. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6, pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zostaną usunięte po skontaktowaniu się z osobą wysyłającą zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozyskane dane nie będą wykorzystywane przez Centrum Widzyk Sp. k. w celu automatycznego profilowania.