Aktualności

aktualnosci

Program rządowy REHABILITACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH st. lekki i umiarkowany

Świadczenie finansowane z Funduszu Solidarnościowego

REHABILITACJA AMBULATORYJNA

Kwalifikacja do programu:

  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym (lub dokument równoważny)

  • wiek powyżej 16 r. ż.

  • dysfunkcje w obrębie narządu ruchu kwalifikujące do fizjoterapii ambulatoryjnej

  • stan rokujący do poprawy samodzielności i aktywizacji społecznej

Nie można korzystać z programu jednocześnie uczęszczając na zabiegi rehabilitacyjne w innych podmiotach leczniczych.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, zapisy chętnych do skorzystania programu będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc. Możliwe będzie wpisanie na listę rezerwową.

Do udziału w programie NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE OD LEKARZA.

ROZPOCZYNAMY ZAPISY - ZAPRASZAMY