Aktualności

aktualnosci

Rehabilitacja domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Mamy jeszcze kilka miejsc na rehabilitację w 2019 roku, dla osób z Bielska-Białej.

Kto może skorzystać?

Osoby ubezpieczone, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz kwalifikujące się do rehabilitacji domowej zgodnie z rozporządzeniem (lista schorzeń poniżej)

(Stan zdrowia kwalifikujący do zabiegów w domu będzie każdorazowo weryfikowany przez naszych pracowników)

Co należy przynieść do placówki?

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub skierowanie na cykl zabiegów rehabilitacyjnych oraz orzeczenie stopniu o niepełnosprawności

Jak długo trwa rehabilitacja?

Czas trwania rehabilitacji jest ograniczony przepisami prawa – każdy pacjent może skorzystać z rehabilitacji domowej maksymalnie do 80 dni zabiegowych w ciągu roku kalendarzowego.

Rehabilitacja domowa z NFZ przysługuje wyłącznie osobom z poniższymi schorzeniami:

1) ogniskowe uszkodzenia mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

2) ciężkie uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadające 5. stopniowi skali Rankina;

3) uszkodzenia rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

4) choroby przewlekle postępujące, w szczególności: miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów;

5) choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

6) złamania, obrażenia i amputacje kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;

7) także przysługuje osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym;